Velkommen til Celebrity.com. Fortsett til landet ditt ved å gå til {dynamic-link}. Kampanjer kan variere fra land til land {dynamic-country} website.

 

 

SUPPLERENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR COVID-19 («covid-19-vilkår»)

 

VIKTIG MERKNAD: Som respons på covid-19 har vi implementert og forsterket våre prosedyrer og retningslinjer for helse og sikkerhet for å beskytte gjestene våre, de ansatte og besøkende til skipene, og for å redusere risikoen for eksponering mot covid-19 og andre smittsomme sykdommer om bord på våre skip.

Vær oppmerksom på at du ved å bestille en cruiseferie med oss anerkjenner at vi har implementert protokollene nevnt i disse vilkårene og betingelsene for å beskytte helsen og sikkerheten til våre gjester, ansatte og besøkende til skipene, og at du har lest, forstått og akseptert dem.

 

Helseanerkjennelse

Eksponering mot patogener (så som viruset som forårsaker covid-19) er en iboende risiko på steder der personer samler seg og kan resultere i alvorlig sykdom eller død. Eksponering kan oppstå på et hvert tidspunkt under din reise, om bord eller på land. Å forbli om bord til enhver tid under reisen din kan ikke forhindre eksponering, fordi patogener kan bli brakt om bord av andre, inkludert passasjerer som velger å delta på ekskursjoner eller aktiviteter på land under diverse anløpshavner eller private destinasjoner. Våre tiltak for helse og sikkerhet reduserer risikoen for eksponering, man ikke eliminere den fullstendig. For bestilling av eller seiling på et cruise, bør alle gjester vurdere sin individuelle risiko for alvorlig sykdom som et resultat av patogeneksponering, og ta en gjennomtenkt avgjørelse på dette grunnlaget. Vi anbefaler at gjester med en høyere risiko for alvorlig sykdom rådfører seg med legen sin før de bestiller eller seiler med oss.

Ved å bestille et cruise med oss, på vegne av deg selv og/eller andre (samlet «du/deg» eller «din/dine/ditt»), anerkjenner du at du forstår risikoene relatert ved eksponering mot patogener og deres resulterende sykdommer mens du er på cruise med oss, inkludert de relatert til gjester som har en høyere risiko for alvorlig sykdom. Det er en betingelse for ombordstigning og opphold om bord alle våre skip at alle gjester gjennom hele oppholdet overholder våre Retningslinjer for gjesters helsesikkerhet og oppførsel og alle våre retningslinjer og prosedyrer for helse og sikkerhet som varslet av oss. Vær også oppmerksom på vilkårene i våre Retningslinjer for avvisning av transportering, som er publisert på nettstedet vårt.

Disse Supplerende vilkårene og betingelsene for covid-19 er gyldige fra publiseringsdatoen, er underlagt endringer og vil forbli i full kraft og effekt inntil noe annet meddeles. Hvis det er en motsigelse eller konflikt mellom noen av vilkårene i disse Supplerende vilkår og betingelser for covid-19 og Vilkårene og betingelsene for bestilling som standard er gjeldende for cruiset ditt, skal bestemmelsene i disse Supplerende vilkårene og betingelsene for covid-19 være rådende.

VIKTIG VARSEL: Før du bestiller cruiset ditt

Vi tar din helse og sikkerhet svært alvorlig i lys av den pågående pandemien, og vi har iverksatt tiltak for å tilby et trygt miljø for ditt cruise med oss. Vi har satt på plass retningslinjer og prosedyrer i samsvar med gjeldende veiledninger fra myndigheter, forskrifter og offentlig helse. Veiledningen endrer seg etter hvert, og oppdaterer retningslinjene og prosedyrene deretter. Vi vil kommunisere retningslinjene og prosedyrene som er relevante for cruiset ditt til deg før du seiler med oss, og gjennom hele cruiset, dersom de skulle endre seg.

Vi vil kreve at gjester 18 år og eldre (16 år og eldre for cruise med avreise fra en havn i USA) har mottatt begge doser av en vaksine, med den andre dosen gitt minst 14 dager før starten på cruiset. Vi vil kreve bevis på dette før du kan gå om bord på cruiset ditt.

I tillegg til disse Supplerende vilkårene og betingelsene for covid-19, vil vi gi informasjon angående prosedyrer i havner: ombordstigning og landgang, sosial distansering og personlige beskyttelsestiltak; bruk av fasiliteter om bord; ekskursjoner på land (hvis noen); og prosesser for avgrensning og formildning i tilfelle av identifikasjon av mistenkte eller bekreftede tilfeller av covid-19, inkludert prosesser for kontaktsporing og prosedyrer etter cruiset.

Merk at de ekstra prosedyrene og protokollene som kan gjelde for cruiset ditt er basert på nasjonale krav, som refereres til på slutten av disse Supplerende vilkårene og betingelsene.

Brudd på disse Supplerende vilkårene og betingelsene for covid-19 og enhver av de varslede retningslinjene og prosedyrene vi implementerer vil anses som et brudd på våre Retningslinjer for gjesters sikkerhet og helse, et brudd på din kontrakt med oss, og kan resultere i at du blir nektet ombordstigning og/eller påkrevd å forlate skipet uten noen kompensasjon.

Råd fra myndigheter

Vi anbefaler at du før reise sjekker nettstedene til dine myndigheter og nasjonal helseautoritet, og også nettstedene til myndigheter og nasjonale helseautoriteter i land du kan besøke, for de siste rådene og informasjonen om reise, din helse og sikkerhet og mer.

Egnethet til å reise

Symptomer på covid-19 inkluderer, men er ikke begrenset til, høy kroppstemperatur/feber, kontinuerlig hoste, kortpustethet eller pustevansker, et tap eller en endring av din smaks- eller luktesans, muskelsmerter, hodepine og utmattelse. Covid-19 kan ha alvorlige helsekonsekvenser eller være dødelig i enkelte tilfeller, det er særlig farlig for de som har visse underliggende og/eller eksisterende helsetilstander.

Før du bestiller et cruise med oss, må du sikre at du er i stand til å reise, og at du ikke vil sette deg selv eller andre i fare under cruiset ditt. Dette betyr at du må opplyse om eventuelle eksisterende medisinske tilstander (enten disse er diagnostisert av en lege eller ikke) du er klar over, inkludert hvorvidt du har pådratt deg eller lidd av symptomer på en smittsom sykdom (inkludert norovirus, salmonella eller covid-19) før du reiser med oss. Du må også informere oss minst 30 dager før cruiset ditt om du ikke kan ha på deg munnbind om bord som følge av medisinske årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon relatert til din og ditt reiseselskaps medisinske historie, og/eller bevis på at du og ditt reiseselskap er i stand til å reise før eller etter vi aksepterer bestillingen din. Unnlatelse av å oppgi informasjon innen rimelighetens, kan resultere i at du blir nektet ombordstigning på skipet, og i disse omstendighetene vil bestillingen din regnes som å være kansellert av deg.

Hvis vi vurderer at ditt bestilte cruise, på grunn av dine helseomstendigheter, utgjør en helserisiko for deg eller andre, vil vi kontakte deg for å forklare grunnene våre og diskutere alle tilgjengelige alternativer.

Merk at vi kan dele med eller motta fra tredjepartsleverandører av medisinske tjenester all helseinformasjon og/eller prøver du oppgir til oss for formålet å vurdere din egnethet for å seile på ethvert stadie i bestillingsprosessen, før du kommer til havnen, i havnen og under cruiset ditt.

Nekting av ombordstigning

Merk at du vil bli nektet ombordstigning (og reiseselskapet ditt kan bli nektet ombordstigning) inkludert ombordstigning på nytt hvis:

·         Du tester positivt for covid-19 før ombordstigning, inkludert hjemme eller i havnen;

·         Du viser symptomer på covid-19 ved ankomst til havneterminalen, inkludert en temperatur på over 38 °C, nylig utviklet hoste, tap eller endring av din smaks- eller luktesans, kortpustethet, eller andre symptomer på en smittsom sykdom, etter vurdering av det medisinske personalet;

·         Du bor i et området som blir nedstengt (inkludert regional nedstengning) eller er i fortsatt nedstengning på dagen for cruiset ditt;

·         Du bor sammen med eller har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt for covid-19 eller viser (noen) symptomer på covid-19 i de 14 dagene før cruiset ditt; eller

·         Du har reist inn i landet for cruiseavgangen fra et land utenfor de lokale myndighetenes tillate reisearrangementsliste innen 14 dager før ombordstigningsdato.

Hvis du blir nektet ombordstigning på grunn av noen av grunnene ovenfor, har du rett til å velge mellom en refusjon for hele verdien av cruiset ditt, eller et Fremtidig cruisesertifikat for cruiseprisen du betalte og en full refusjon av alle ytterligere kjøp.

Sykdom om bord

Hvis du tester positivt for covid-19 mens du er om bord, vil vi gi deg en full refusjon av prisen for cruiset ditt for deg og reiseselskapet ditt, vi vil gi deg medisinske behandling om bord, og vi vil sørge for en trygg karantene for deg og reiseselskapet ditt etter behov. Vi vil også ta oss av hjemreisen din (repatriering) for deg og reisefølget ditt. Vi vil påta oss de rimelige kostnadene for disse arrangementene. Vi oppfordrer deg sterkt til å ta ut fult omfattende reiseforsikring for eventuelle supplerende kostnader, i henhold til våre standard bestillingsbetingelser.

For komplette detaljer om vår gjeldende Retningslinjer for kansellering og refusjon, kan du se nettstedet vårt eller sjekke med reisebyrået ditt.

Før du ankommer havnen

Nettinnsjekkingen åpner i god tid før cruiset ditt. Vi vil la deg få vite når nettinnsjekkingen åpner og stenger for seilingen din. Å fullføre innsjekking på nettet for alle gjester på din bestilling vil spare deg fra å måtte fylle inn skjemaer ved havnen og sikre at du har nok tid til å fullføre screeningsprosessen før ombordstigning.

Du må fylle ut et helseerklæringsspørreskjema og indikere din aksept av vår Helseanerkjennelse, som er ovenfor, før du ankommer havnen på dagen for avreise eller kort tid før, dette vil inkludere å oppgi bekreftelse eller bevis på din vaksinasjonsstatus. Vi kan også kreve at du undergår testing for covid-19 mellom 72 timer og 48 timer, eller et annet tidsrom vi vil gi deg råd om, før cruiset ditt. Disse testene kan arrangeres av deg på testsenteret til en testtjenesteleverandør vi har godkjent, og kan være for din kostnad. Disse testene kan inkludere prøve med vattpinne av nese og hals.

Hvis vi identifiserer at du kan ha vært eksponert for eller sannsynligvis kan ha blitt infisert av covid-19, vil vi kreve at du og reiseselskapet ditt ikke reiser til havnen. Dette er for å forhindre overføringen av covid-19. I disse omstendighetene vil du effektivt bli nektet ombordstigning, og reiseselskapet ditt kan bli nektet ombordstigning. Alle som blir nektet ombordstigning i disse omstendighetene vil motta full refusjon av cruiseprisen. Merk at gjester i alle aldre må undergå disse testene.

Vi anerkjenner at noen gjester kanskje ikke kan undergå enkelte av testene vi kan kreve, så som gjester som har hatt en aktiv neseblødning i de siste 24 timene før testen sin, eller gjester som har gjennomgått nesekirurgi i de siste to ukene, eller gjester som har et lavt antall blodplater. Det kan være andre medisinske tilstander eller indikatorer som betyr at en passasjer ikke kan ta testene vi krever. I den grad en gjest ikke kan ta testene vi krever, vil de ikke få tillatelse til å seile med oss, og i dette tilfellet vil vi tilby en full refusjon.

Hvis vi krever at du tar en test for covid-19, må du sikre at du fortsetter å ta rimelige forholdsregler for å beskytte helsen din mellom tidspunktet for testen og ankomsten til havnen for cruiset ditt. Hvis du føler deg uvel før cruiset ditt, ber vi deg om å ikke komme til havnen for cruiset ditt.

Ankomst til avreisehavnen

Obligatoriske helsescreeninger før ombordstigning vil bli utført i havnen, og spesielle helse- og sikkerhetsprosedyrer vil være på plass under ombordstigning. Disse prosedyrene er viktige, og du må overholde alle skilt og instruksjoner gitt deg i havnen. Unnlatelse av å gjøre dette vil være et brudd på din kontrakt med oss og kan resultere i nekting av ombordstigning uten noen kompensasjon av noen form betalbar.

Helsescreeningen før ombordstigning vil inkludere, som et minimum, verifisering av detaljer oppgitt i ditt helseerklæringsspørreskjema og en temperaturscreening. Den kan også inkludere antigen-testing. Hvis noe av informasjonen du har oppgitt til oss indikerer at du kan ha en høyere risiko for å blitt eksponert til covid-19, eller å ha blitt smittet av covid-19, vil du gå gjennom en andre helsescreeningsprosess i havnen. Denne vil bli utført av en profesjonelt helsepersonell og kan inkludere, men vil ikke være begrenset til, temperaturscreening, penselprøver tatt fra nesen og/eller halsen, og verifisering av alle krav til egnethet for reise for de som er høyrisikogjester.

Du må oppgi klar og nøyaktig informasjon til enhver tid under dine samhandlinger med oss og de tjenesteleverandørene som støtter provisjonen av tjenestene nødvendige for å levere cruiset ditt, og du må samarbeide med våre ansatte og de tjenesteleverandørene gjennom hele helsescreenings- og ombordstigningsprosessen. Unnlatelse av å gjøre dette vil regnes som et brudd på våre Retningslinjer for gjesters helsesikkerhet og oppførsel og kan resultere i at du blir nektet ombordstigning uten kompensasjon av noen form betalbar. Ytterligere detaljer om screenings- og testprosessen vil bli gitt til deg i god tid før cruiset ditt.

Vi forbeholder oss retten til å nekte ombordstigning til enhver gjest som viser symptomer på smittsomme sykdommer, inkludert covid-19, eller hvis helsescreeningsresultater viser at de kan ha bli smittet av slike sykdommer. Gjester som viser eller opplever symptomer på en viral (inkludert, men ikke begrenset til sykdom i luftveiene eller mage- og tarmsykdom) eller en smittsom sykdom kan bli nektet ombordstigning eller konsultasjon med våre medisinske ansatte.

Den samme retten til å nekte å la deg reise med oss eller å bruke noen av våre tjenester gjelder under cruiset ditt, der du er eller ser ut til å ikke være i stand til å reise eller på annen måte viser symptomer på en viral eller smittsom sykdom (inkludert som et resultat av diagnostiserende eller overvåkende data).

Under cruiset ditt

Steg for å bidra til å beskytte deg selv og andre gjester

Gjennom hele oppholdet på cruiset ditt bør du følge disse enkle reglene for å sikre at du gjør din del for å beskytte deg selv og andre gjester:

1.    Vask hendene regelmessig

2.    Unngå å berøre ansiktet ditt med hendene

3.    Fang hoste og nysing i et lommetørkle og kast lommetørkleet umiddelbart

4.    Ha på deg en godkjent form for maske i henhold til instruksjoner og skilting

5.    Observer fysisk distanseringsregler, og

6.    Delta i våre kontaktsporingsprosesser

Vi anbefaler at du tar med deg nok ansiktsmasker for cruiset ditt og for reisen hjemmefra til skipet. Det vil være nok av hånddesinfisering tilgjengelig om bord, men du kan ønske å ta med deg din egen, lille bærbare forsyning spesifikt for reisen hjemmefra til skipet. Alle områder om bord i skipet vil bli holdt så rene som mulig og alle overflater vil desinfiseres regelmessig i henhold til våre nye desinfiseringsprotokoller. Det kan være lurt å ta med desinfiseringsservietter for din personlige bruk, spesielt under din reise hjemmefra til skipet.

Helseovervåkning om bord

Vi lanserer et detaljert sykdomsforhindringsprogram som kan inkludere regelmessig temperaturscreening og/eller testing for covid-19 enten ved blodprøve og/eller en test med vattpinne av nesen og/eller halsen. Vi kan også kreve at du deltar i kontaktsporingsprosesser for å bidra til å kontrollere spredningen av covid-19. Dette kan inkludere et krav om at du har på deg en bærbar enhet til enhver tid under cruiset ditt, som vil hjelpe oss med å identifisere hvor du har vært om bord. Vi vil også bruke våre CCTV-opptak for å supplere informasjon vi innhenter gjennom eventuelle bærbare enheter og annen informasjon holdt i våre systemer, for å hjelpe oss med å forstå hvor du har vært om bord og hvem du har vært i kontakt med. Mer informasjon kan finnes i være retningslinjer for personvern. Deltagelse i disse helseovervåknings- og kontaktsporingsprosessene vil være obligatorisk. Å nekte å delta vil regnes som et brudd på våre Retningslinjer for gjesters helsesikkerhet og oppførsel, et brudd på ditt kontrakt med oss, og kan medføre at du må gå i land fra skipet.

Rapporteringsforpliktelse

Symptomene på covid-19 inkluderer, men er ikke begrenset til, høy temperatur/feber, en ny kontinuerlig hoste, kortpustethet eller pustevansker, et tap eller en endring av din smakssans eller luktesans, muskelsmerter, hodepine og utmattelse. Hvis du opplever noen av disse symptomene, uansett hvor milde, må du gå til lugaren din umiddelbart, og la oss få vite dette ved å rapportere symptomene dine gjennom vår mobil-app (som du kan laste ned før seilingen og bruke om bord), eller ved å ringe de medisinske fasilitetene om bord. Der nødvendig, hvis tilstanden din vurderes som smittsom, kan du bli pålagt å være på lugaren din eller bli plassert i karantene for å unngå at din tilstand sprer seg til andre personer om bord eller videre.

Hvis du ikke har symptomer, men et medlem av reiseselskapet ditt har opplevd symptomer, må du sikre at de har varslet oss om symptomene sine, og du må selvisolere på lugaren din i henhold til veiledning fra de medisinske fasilitetene om bord. Du kan kreves at du må flytte til en annen lugar som har blitt klargjort for isolasjon/karantene. Du må overholde alle instruksjoner gitt deg under til perioden med isolasjon/karantene og samarbeids fullt ut med de ansatte gjennom ilandsstigningsprosedyren på slutten av cruiset.

Unnlatelse av å rapportere noen av disse symptomene eller ikke-overholdelse med instruksjonene fra skipets ansatte og/eller medisinsk personale er mot Retningslinjene for gjesters helsesikkerhet og oppførsel og din kontrakt med oss og kan medføre at du må gå i land fra skipet.

Endring av reiserute

Vi forutser at et antall av våre cruise ikke vil ha noen anløpshavner i reiseruten, og dette vil bli gjort klart på bestillingstidspunktet. I den grad cruiset ditt har noen planlagte anløpshavner, merk at på grunn av uforutsigbarheten av den pågående verdensomspennende pandemien, kan endringer i regler og forskrifter implementert av land påvirke muligheten din til å gå i land i en anløpshavn eller muligheten til å besøke visse områder i et land. Vi må overholde lokale havneforskrifter og -prosedyrer som kan settes i effekt fra tid til annet og på kort varsel. Dette kan resultere i at noen, eller selv alle annonserte anløpshavner blir kansellert grunnet restriksjoner satt opp av lokale myndigheter eller havneautoriteter. Det kan også resultere i endringer på varigheten av cruiset ditt. Vi vil så klart gjøre vårt beste for å unngå endringer som får en vesentlig negativ virkning på din siste bekreftede reiserute. Vi kan imidlertid ikke påta oss noe ansvar med hensyn til endringer som er utenfor vår kontroll og selv om vi vil refundere kostnaden av eventuelle ekskursjoner organisert av og bestilt gjennom oss og våre tjenesteleverandører, vil vi ikke betale noen kompensasjon utenfor vår juridiske forpliktelse i slike omstendigheter og som detaljert i våre standards bestillingsbetingelser. Gjennomgå nøye vilkårene for din reiseforsikring for å sikre at den dekker til din tilfredsstillelse alle de kostnadene og ansvarene som du kan påføres som et resultat av en endring til eller kanselleringen av cruiset ditt.

Besøk i havner og ekskursjoner på land

Vi forutser at et antall av våre cruise ikke vil ha noen anløpshavner i reiseruten, og dette vil bli gjort klart på bestillingstidspunktet. For cruise som inkluderer planlagte anløpshavner, vil vi gjøre vårt beste for å sikre at, der gjester er i stand til å gå i land fra skipet, vil være i stand til å gjøre dette individuelt, selv om vi kan måtte begrense gjester å gå i land som deltar i ekskursjoner på land som er levert av oss. Vår mulighet til å tilby ekskursjoner på land er sterkt avhengig av lokale lover og forskrifter. Dette skyldes at enkelte fasiliteter i forskjellige destinasjoner kan være begrenset eller stengt, og bevegelse kan være begrenset grunnet krav om fysisk distansering. Når du enten går i land fra eller kommer om bord i skipet ved en anløpshavn, kan du være underlagt ytterligere obligatorisk helsescreening og kontroller. Vi vil gi deg detaljer om eventuelle ytterligere helsescreening og kontroller før ilanddsstigning i en anløpshavn. Merk at de lokale myndighetene i anløpshavnen også kan kreve ytterligere screening og testing av gjester ved ilandsstigning og/eller ombordsstigningen og du må overholde disse kravene. Unnlatelse av å overholde noen av disse helsescreeningene og kontrollene eller testkravene vil anses som et brudd på Retningslinjene for gjesters helsesikkerhet og oppførsel og din kontrakt med oss, som kan resultere i nekting av ombordstigning eller ilandsstigning på/fra skipet. Merk at vi ikke har noe ansvar for skader eller tap påført i forbindelse med ekskursjoner på land, underlagt gjeldende lov.

Fasiliteter om bord

Vær oppmerksom på at noen eller alle våre fasiliteter og/eller lokaler om bord kan være stengt eller begrenset eller underlagt ytterligere prosedyrekrav grunnet helse- og sikkerhetsvurderinger, lokale lover eller driftsmessige årsaker.

Vi vil implementere strenge hygienekontrollprosesser mens du er om bord i skipene våre. Disse vil inkludere, men er ikke begrenset til, følgende:

·      Shopping- eller detaljhandelfasiliteter om bord – disse kan bli begrenset eller suspendert etter vårt eget skjønn. Vi anbefaler sterkt at du ringer på forhånd for å sjekke eventuelle spesielle prosedyrer før du gjør ditt besøk. I tillegg kan vi pålegge regler angående håndteringen, leveringen eller returen av kjøpte gjenstander (inkludert tjenester om bord) fra tid til annen for å forsøke å sikre et trygt miljø om bord for alle gjester.

·      Spiselokaler – alle måltidsprosedyrer og -fasiliteter for gjester er underlagt våre helse- og sikkerhetsprotokoller for å hindre spredningen av infeksjon. Måltidsfasiliteter har blitt konfigurert for din sikkerhet og kan kreve justering fra tid til annen, noe som betyr at ditt foretrukne alternativ kanskje ikke er tilgjengelig. Ekstra hygiene- og desinfiseringsprosesser kan bli pålagt etter behov i våre måltidsfasiliteter, og du må overholde alle krav som varslet for å kunne bruke fasilitetene.

·      Romservice – vil være underlagt regler om trygg distansering, og hvis nødvendig vil våre ansatte være utstyrt med beskyttende påkledning. I visse tilfeller kan bestillingen din bli satt utenfor lugaren din, du vil være påkrevd å hente den inn på lugaren din og å sette brette ditt utenfor lugaren din for henting. Brett- eller tralleinnsamling kan også bli begrenset til tidspunkter for rengjøring av rom, i henhold til skipets rengjøringsplan, som vil bli annonsert til deg på forhånd.

·      Barer og loungefasiliteter om bord og salget av alkohol om bord – kan ble midlertidig eller permanent begrenset eller suspendert grunnet helse- og sikkerhetskrav eller av driftsmessige årsaker, som bestemt etter eget skjønn av kapteinen og sikkerhets- eller medisinsk personale.

·      Private samlinger på lugarer – du kan være påkrevd å avholde deg fra private sosiale samlinger på lugarer.

·      Designerte røykeområder – vi har designert visse områder av skipet som røykeområder. Disse er underlagt stenging og fysiske distanseringskrav.

·      Kasinoer – spesielle prosesser kan bli introdusert i våre kasinoer for helse- og sikkerhetsformål. Du må overholde alle krav som varslet for å kunne bruke kasinoene.

Lugar

Selv om vi vil gjøre alle anstrengelser for å tilby deg en lugar passende for dine behov, vær oppmerksom på at grunnet helse- og sikkerhetskrav (inkludert fysiske distanseringskrav), vil vi kanskje ikke være i stand til å tilby deg din foretrukne lugarspesifikasjon. I tillegg, merk at sosiale samlinger på lugarer kan bli begrenset eller forbudt under cruiset ditt grunnet helse- og sikkerhets- eller driftsmessige årsaker.

Forberedelse for ilandsstigning

Bagasjen din vil bli elektrostatisk sprayet etter at du setter den igjen utenfor lugaren din for henting, og du må ha på deg engangshansker og eventuell beskyttende påkledning hvis dette blir gitt deg for bruk under ilandsstigningsprosessen.

Vi forutser at ilandsstigning vil finne sted ved oppsatte tider og i varslede grupper. Ingen spesielle forespørsler om tidlig eller forsinket ilandsstigning vil være mulig grunnet de gjeldende helse- og sikkerhetsprosessene som er på plass.

Etter cruiset ditt

Ilandsstigning, tollklarering, immigrasjons- og helsescreeningskontroller vil bli utført i strengt samsvar med lokale havneforskrifter. Dette kan medføre noen forsinkelser for din reise hjemover eller videre, og selv om vi ber om unnskyldning for eventuell ulempe dette kan medføre, påtar vi oss ikke noe ansvar for resulterende forstyrrelser forårsaket av vårt samsvar med helse- og sikkerhetsprodsedyrer og/eller lokale forskrifter brukt fra tid til annen.

Myndighetsautoritetene kan kreve at alle gjester undergår en PCS-test, en covid-19 rask antigen-test eller enhver annen test ved ankomst til den endelige havnen, og du må samtykke til å undergå denne testen. Det er en betingelse for å seile med oss at du gir dette samtykket og hvis du nekter å gi ditt samtykke, vil du bli nektet ombordstigning.

Rapportering av symptomer – Hvis du eller reiseselskapet ditt opplever symptomer på covid-19 i løpet av de første 14 dagene etter din ankomst hjem, må du informere både ditt lokale helsebyrå og oss så snart som mulig for å gjøre oss i stand til å iverksette påkrevde tiltak.

Sjekk veiledning  – Før du bestiller cruiset ditt og før avreisedatoen for cruiset ditt, bør du regelmessig sjekke nettstedene til den aktuelle myndighets- og helseautoriteten der du bor, og for landet for cruiseavreisen din, samt eventuelle planlagte anløpshavner for din cruisereiserute, for den nyeste helseinformasjonen og reiserådene. For ytterligere informasjon kan du også kontakte ditt reisebyrå eller sjekke vårt nettsted.

Vilkår skrevet: 27. mai 2021

 

 

Smitteverntiltak for coronavirus: Personvernerklæring for Royal Caribbean Group 

 

1.                  Høydepunkter

1.1              Ditt personvern er viktig. Vi vil at du skal forstå hvordan vi bruker den personlige informasjonen du oppgir til oss.

1.2              Vi samler inn og behandler informasjon om deg.  Vi har iverksatt nye tiltak for å hjelpe oss å administrere den nåværende helsetrusselen fra coronaviruset (Covid-19) ved å forsterke vår vanlige bedriftspraksis. Ved hjelp av disse nye tiltakene vil vi samle inn og behandle din personlige informasjon, inkludert noe sensitiv personlig informasjon om din helse.  Dette vil hjelpe oss til å sørge for helsen og sikkerheten til alle ombord, inkludert deg og ditt reisefølge, våre ansatte og andre tredjeparter som tjenesteleverandører.  Noen av tiltakene vil også la offentlige myndigheter kontrollere spredningen av viruset.

1.3              Ingen juridisk forpliktelse. Vi informerer deg herved, og du anerkjenner herved at i noen jurisdiksjoner er innsamling av slik personlig informasjon obligatorisk for tjenestene vi levererer for å administrere den nåværende helsetrusselen fra coronaviruset (Covid-19). I andre jurisdiksjoner har du ingen juridisk forpliktelse til å oppgi slik personlig informasjon til oss, men uten å oppgi slik personlig informasjon vil du ikke kunne gå ombord i våre skip og bruke våre tjenester.

2.                  Hvem er ansvarlig for din personlige informasjon som det vises til i denne personvernerklæringen?

2.1              Henvisninger til "vi", "oss" eller "vår" i denne personvernerklæringen ("erklæring") betyr datakontrolløren som er ansvarlig for behandling av personlig informasjon henvist i denne erklæringen. Datakontrolløren kan fastsettes som følger:

(a)                Underlagt 2.1(c) under, Royal Caribbean Cruises på 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA, ("Royal") hvis du besøker våre skip Royal eller Azamara;

(b)               Underlagt 2.1(c) under, Celebrity Cruises Inc. på 1050 Caribbean Way, Miami, FL 33132, USA ("Celebrity") hvis du besøker våre skip Celebrity; eller

(c)                RCL Cruises Ltd., Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, UK hvis ditt besøk på skipet er organisert gjennom RCL Cruises Ltd. eller enhver enhet basert i EØS-området eller Storbritannia.

3.                  Helsesjekker og helsetiltak: Hvilken personlige informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den

3.1              Spørreundersøkelser om helse og helsescreening.   Før cruiset ditt kan vi samle inn informasjon om din alder, medisinske historie (inkludert detaljer om vaksiner) og nåværende helse for å sørge for at du er frisk nok til å reise på cruise og prøve å identifisere symptomer på Covid-19. Vi samler inn denne informasjonen i stadier for å sikre at den er nøyaktig og oppdatert.  Vi samler inn denne informasjon fra deg og vi stoler på din ærlighet.  Vi kan samle inn informasjonen på tidspunktet for kjøp av din cruisebillett, gjennom sjekk på nett under behandling og via appen som kan brukes hvis du finner ut at du har symptomer på Covid-19 når du er ombord. Vi kan stille deg ekstra spørsmål om helsen din på terminalen før ombordstigning, og vi kan også be deg om å gjennomføre en medisinsk undersøkelse og/eller levere dokumentasjon om helsen din, alt for å sørge for at du er frisk nok til å reise.  Vi kan også gjenta noen eller alle disse screeningtiltakene ved avstigning og/eller ombordstigning i havner langs ruten, og ved avstigning på slutten av cruiset ditt.  

3.2              Temperatursjekker.  Vi kan sjekke temperaturen din før ombordstigning, og vi kan be deg om å ta temperaturen din en gang om dagen når du er ombord på våre skip og ved inngang til fasiliteter ombord.  Vi kan også ta temperaturen din ved avstigning og/eller påstigning i havner langs ruten.  Dette kan foregå ved at vi ber deg gå gjennom en temperaturskanner, eller at et medlem av personalet eller en tjenesteleverandør tar temperaturen din ved bruk av et termometer.  Dette gjøres for å forsøke å identifisere symptomer på Covid-19.

3.3              Tester for Covid-19.  Du kan bli bedt om å ta en test for å identifisere om du har Covid-19 eller om du allerede har hatt Covid-19 og har blitt frisk.  Vi kan også be deg om å ta denne testen hjemme, ved et testsenter og/eller vi kan be deg om å ta denne testen i havnen før ombordstigning.  Vi kan også be deg om å ta en slik test ombord.  Igjen, disse testene brukes til å identifisere personer som har eller har hatt Covid-19, forsøke å hindre spredning av viruset og for å samsvare med gjeldende lover og regelkrav. Vi eller relevante myndigheter kan be deg om å ta en Covid-19-test etter seilingen. Vi kan oppgi nødvendig medisinsk informasjon (inkludert detaljer som identifiserer deg som person) til myndighetene og helsepersonell ved behov.

3.4              Bilder, videoer og andre opptak.  Vi vil ta bilder, videoer og registrere informasjon på annen måte om deg mens du er ombord og ved ombordstigning og avstigning. 

3.5              Kontaktsporing: Bærbare enheter. Vi kan be deg om å delta i vårt kontaktsporingsprogram hvor du vil bli bedt om å ha på deg en bærbar enhet til enhver tid. Denne enheten identifiserer enhetsnummeret til andre individer du er i nær kontakt med i løpet av cruiset ditt, og omtrentlig informasjon om din plassering ombord på skipet.  Med 'i nær kontakt' mener vi innen 2 meter eller seks fot fra en annen person i en periode på 15 minutter eller mer. Hvis noen rapporterer symptomer på Covid-19, vil informasjonen vi har bli analysert for å hjelpe oss med å identifisere alle andre individer som rapportøren har vært i nær kontakt med ombord, inkludert ved bruk av prosessene beskrevet i del 3.6 under.  Vi kan deretter invitere individer som vi identifiserer som å ha vært i nær kontakt med rapportøren til å ta egnede trinn videre, som kan være å monitorere sin egen helse, forbli i lugaren i en tidsperiode og/eller komme til det medisinske området for en undersøkelse eller test ved behov. Vi vil da bruke informasjonen vi samler inn fra de bærbare enhetene kun for formålet om å hindre spredning av sykdom. Vi kan dele anonymisert informasjon innsamlet fra de bærbare enhetene med myndighetene for å la disse myndighetene forstå samhandlingsmønstrene i ulike områder ombord på skipet. Du kan bli invitert til å velge et forsterket produkt for å erstatte den bærbare enheten som også kan brukes som et SeaPass-kort.  Ekstra personlig informasjon samles inn av dette forsterkede produktet, og flere detaljer vil bli gitt hvis og når du inviteres til å bruke det.

3.6              Kontaktsporing: Identifikasjon- og skadebegrensningstiltak. Vi kan også bruke personlig informasjon i systemet vårt for å identifisere individer som har vært i nær kontakt når vi mistenker at et individ kan ha Covid-19.  Som over, med 'i nær kontakt' menes innen 2 meter eller seks fot fra en annen person i en periode på 15 minutter eller mer.  Dette systemet brukes informasjon om hvor du har vært ombord og når. Vi samler denne informasjonen i systemene våre ombord når du for eksempel skanner ditt SeaPass-kort for å kjøpe drikke på en kafé, når du besøker kundeservicedisken og når du spiser på en bestemt restaurant.  Hvis noen rapporterer symptomer på Covid-19, vil informasjonen vi har bli analysert for å hjelpe oss å identifisere alle andre individer som de har vært i nær kontakt med ombord.  Vi kan deretter invitere individer som vi identifiserer som å ha vært i nær kontakt med individet til å ta egnede neste trinn, som kan være å monitorere egen helse, forbli i lugaren sin i en tidsperiode og/eller komme til det medisinske området for en undersøkelse eller test ved behov.

CCTV-overvåkning.  Vi bruker CCTV ombord våre skip for sikkerhetsformål som å finne savnede personer, og vi kan nå også bruke CCTV for kontaktsporingsformål.  Vi bruker også forsterket programvare for å analysere CCTV-materialet ved bruk av ansiktsgjenkjenning og verktøy for å identifisere kjennetegn som fargen på en persons klær.  Vi bruker også informasjon fra disse systemene for å forstå gjestenes bevegelser rundt på skipet, hvilke området som er de travleste (hvor det kan bli vanskelig for gjester å opprettholde sosial avstand) og områder hvor mennesker vanligvis fjerner maskene sine. Dette lar oss sørge for sunne seilingstiltak som er velinformerte og oppdaterte.

4.                  Juridisk grunnlag for behandling av din personlige informasjon

4.1              Vi behandler din personlige informasjon på grunnlag av ditt samtykke.  Det er en betingelse for cruiset ditt hos oss at du samtykker til behandling av din personlige informasjon som beskrevet i denne personvernerklæringen.

4.2              Vi behandler også din personlige informasjon i henhold til vilkårene i denne erklæringen for å oppfylle våre juridiske forpliktelser; fordi det er nødvendig å gjøre dette for å beskytte de vitale interessene til våre gjester, personale og tjenesteleverandører; fordi det er nødvendig for formålene om preventivt helsevern og yrkesmedisin; og fordi det er nødvendig av offentlig interesse innen samfunnsmedisin, inkludert beskyttelse mot alvorlige trusler på tvers av grenser for helse og sørge for høye standarder på kvalitet og sikkerhet innen helse.

5.                  Hvem vi deler din personlige informasjon med

5.1              Vi kan dele din personlige informasjon med tredjeparter i ditt hjemland og i landene du reiser til ved behov.  Disse tredjepartene inkluderer:

(a)                offentlige myndigheter, inkludert havnemyndigheter;

(b)               helsemyndigheter; og

(c)                helsepersonell.

Vennligst merk at informasjonen vi deler med disse tredjepartene kan inkludere informasjon samlet inn gjennom våre helsesjekker, inkludert testresultater. Noen tredjeparter, spesielt helsemyndigheter, kan kontakt deg angående denne informasjonen.

5.2              For å legge til rette for cruiset, kan vi også dele din personlige informasjon med andre selskaper i Royal Carribbean Group og med våre forretningspartnere og tredjeparts leverandører, inkludert havneagenter og turoperatører som hjelper oss med å levere og administrere prosessene beskrevet i denne erklæringen, inkludert leverandører av test-tjenester som hjelper oss ombord og/eller ved havner fra tid til annen.

6.                  Hvor lenge oppbevarer vi den personlige informasjonen?

6.1              Vi vil vanligvis oppbevare den spesifikke personlige informasjonen om Covid-19 i kortest mulig tid med mindre vi er forpliktet under gjeldende lovgivning i visse land til å oppbevare slik informasjon i lengre tid eller hvis hendelser relatert til Covid-19 har forekommet i løpet av cruiset som krever at vi oppbevarer informasjon lenger.

7.                  Dine rettigheter

7.1              Vennligst merk at du har flere rettigheter relatert til den personlige informasjonen vi har om deg, inkludert retten til å melde deg av å motta direkte markedsføringskommunikasjon, retten til å få tilgang til eller gjennomgå den personlige informasjonen vi har, retten til å oppdatere eller korrigere informasjonen samt til å få den slettet, underlagt visse begrensninger og kontroller.

8.                  Overføring av din informasjon

8.1              Vi kan oppbevare, lagre, behandle, opprettholde eller overføre personlig informasjon til ulike steder i verden utenfor din jurisdiksjon (inkludert gjennom skybaserte tjenesteleverandører) hvor personvernlovgivningen ikke er så beskyttende som i din jurisdiksjon. Ved å bestille et cruise, gir du herved ditt samtykke til bruk og/eller behandling og/eller oppbevaring, lagring og/eller overføring av din personlige informasjon til land utenfor din jurisdiksjon. Vennligst merk at mye av den personlige informasjonen vi samler inn behandles i USA. Hvor spesifikke lover eller regler om overføring av informasjon gjelder overføring av informasjon, prøver vi å sørge for at den personlige informasjonen er beskyttet og blir overført på en måte som samsvarer med de juridiske kravene.

9.                  Mer informasjon

9.1              Hvis du har spørsmål om bruk av personlig informasjon henvist til i denne personvernerklæringen, kan du kontakte vår databeskyttelseskonsulent på privacy@rccl.com.

9.2              For mer informasjon om bruk av personlig informasjon, vennligst se vår personvernerklæring tilgjengelig på vår bedriftsnettside som finnes her https://www.celebritycruises.com/privacy-policy.