Welcome to Celebrity.com. Continue to your country by visiting the {dynamic-link} {dynamic-country} website.

 

DE VIKTIGTIGSTE RETTIGHETENE I HENHOLD TIL DIREKTIV OM PAKKEREISER OG SAMMENSATTE REISEARRANGEMENTER, 2018

 

Kombinasjonen av reisetjenester som tilbys deg er definert som en pakkereise i henhold til Direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.
Du vil derfor dra fordel av alle EU-rettigheter som omfatter pakkereiser. Skipsoperatøren, som vil være RCL Cruises Ltd eller Celebrity Cruises Inc,, som angitt ved bestillingstidspunktet eller i en eventuell bekreftelsesfaktura, vil være fullt ansvarlig for korrekt utførelse av pakkereisen i sin helhet.

I tillegg, og i henhold til lov, vil RCL Cruises Ltd og Celebrity Cruises Inc. være finansielt sikret for å kunne refundere betalingene dine, og, der transport er inkludert i pakkereisen, sikre hjemreisen din i tilfelle det/de blir insolvent.

 • Reisende vil motta all viktig informasjon om pakkereisen før de inngår avtalen om denne.
 • Det er alltid minst én agent som er ansvarlig for korrekt gjennomføring av alle reisetjenestene som er inkludert i avtalen.
 • Reisende får et nødnummer eller informasjon om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, med rimelig varsel og mot et eventuelt tilleggsgebyr.
 • Prisen på pakkereisen kan kun forhøyes dersom spesifikke kostnader stiger (for eksempel drivstoffpriser), og kun dersom dette er uttrykkelig fastsatt i avtalen, og uansett ikke senere enn 20 dager før pakkereisen starter. Dersom prisforhøyelsen overstiger 8 % av pakkereisens pris, har den reisende rett til å heve avtalen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å forhøye prisen, har den reisende rett til en prisnedsettelse dersom det er en nedgang i de aktuelle kostnadene.
 • Reisende kan heve avtalen vederlagsfritt og få full refusjon av eventuelle betalinger dersom noen av de viktigste elementene i pakken, annet enn prisen, endres vesentlig. Dersom pakkereisen blir kansellert av den ansvarlige agenten før reisen starter, har de reisende rett til refusjon og kompensasjon der det er aktuelt.
 • Reisende kan heve avtalen vederlagsfritt før pakkereisens start dersom uunngåelige og ekstraordinære situasjoner oppstår, for eksempel hvis det oppstår alvorlige sikkerhetproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.
 • De reisende kan i tillegg avbestille avtalen til enhver tid forut for pakkereisens start mot å betale et passende og begrunnet avbestillingsgebyr.
 • Dersom, etter reisens oppstart, noen av de viktigste elementene i pakkereisen ikke kan gjennomføres som avtalt, må det tilbys alternative løsninger uten at dette medfører ekstra kostnader for de reisende. De reisende kan heve avtalen vederlagsfritt dersom reisetjenestene ikke gjennomføres i samsvar med avtalen og dette vesentlig påvirker pakkereisens innhold og arrangøren ikke klarer å avhjelpe problemet.
 • De reisende er også berettiget til prisavslag eller erstatning, eller begge deler, i de tilfeller reisetjenestene ikke er gjennomført eller er mangelfullt gjennomført.
 • Arrangøren må bistå med hjelp dersom den reisende er i vanskeligheter.
 • Dersom arrangøren eller forhandleren blir insolvent, vil betalingen bli refundert. Dersom arrangøren, eller, der det er aktuelt, forhandleren, blir insolvent etter pakkereisens start og transport er inkludert i prisen, er de reisendes hjemtransport sikret.

RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. og Royal Caribbean Cruises Inc. t/a Royal Caribbean og Azamara Club Cruises har tegnet insolvensbeskyttelse hos følgende selskaper:

For kunder i Norge:

Reisegarantifondet
Skansegaten 13,
4006 Stavanger, Norge

Post: Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge
Tel: 0047 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no
Nettside: http://www.rgf.no

De reisende kan kontakte det relevante selskapet, eller, dersom det er aktuelt, pågjeldende myndighet, dersom tjenester blir nektet gjennomført på grunn av insolvens hos RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. eller Royal Caribbean Cruises Ltd t/a Royal Caribbean og Azamara Club Cruises. Se bekreftelsesfakturaen din for detaljer om den aktuelle part.